1956 Chevrolet, Santa Monica (USA)

1956 Chevrolet, Santa Monica (USA).

1956 Chevrolet, Santa Monica (USA).